Contract inchiriere: cum se inregistreaza la ANAF

contract inchiriere declarat anaf

Cum să inregistrezi un contract de inchiriere la Admnistratia Fiscala!

Noua procedura de înregistrare a unui contract de inchiriere la organele fiscale a fost, publicată in Monitorul Oficial!

Astfel, contractele pot fi din nou inscrise la ANAF, inclusiv online pe platforma Spatiul Virtual Privat .

Noua procedura este optionala, deoarece incepand cu 23 martie 2018 nu mai exista obligatia inregistrarii la organele fiscale a contractelor locatiune (inchirieri), deoarece incepand cu acea data ele se declara in declaratia unica.

Cu toate acestea, noua procedura le ofera posibilitatea (nu obligatia) celor care inchiriaza locuinte sau spatii sa inregistreze contractele inclusiv online, inregistrandu-le in evidenta ANAF, de unde sa obtina o confirmare ca exista si este inregistrat in baza de date.

Conform normelor din Noul Codului Fiscal din prima parte a anului 2018 rezulta că nu mai este necesara inregistrarea contractelor la ANAF.

Dar cu doua luni inainte de finalul lui 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscală, a pregatit un nou ordin pentru regelemetarea unei noi proceduri de inregistrare a contractelor de locatiune (chirie).

Este vorba despre ordinul OPANAF nr. 114/2019, pentru aprobarea procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului ”Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune” , care a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019.

Cum sa inregistrezi contract inchiriere:

Contractele de locatiune ( închiriere), incheiate prin inscris sub semnatura privata pot fi inregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

2. Organul fiscal central competent este:

a) organul fiscal central in a carui evidenta locatorul (proprietarul) este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii;

b) organul fiscal central in a carui raza teritoriala locatorul, persoana fizica rezidenta, are domiciliul fiscal, potrivit legii;

c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul care face obiectul contractului de locatiune – in cazul persoanelor fizice nerezidente.

3. Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune

a) Pentru înregistrare contract inchiriere, locatorul depune “Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune”, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, denumita in continuare cerere, insotita de o copie a contractului de locatiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectueaza de catre locator prin inscrierea mentiunii “conform cu originalul” si prin semnatura acestuia.

b)  Cererea se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre locator.

c)  Cererea, insotita de copia contractului de locatiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta( spatiul virutal privat ).

4. Modificarea sau incetarea contractului de inchiriere

Modificarea sau incetarea contractului de locatiune pot fi inregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, avand bifata in formular casuta “Modificare” sau “incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

5. Data înregistrarii contractului este:

1. Data inregistrarii contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a încetarii acestuia este data inregistrarii cererii la organul fiscal central competent sau data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare, dupa caz.

2. Dovada inregistrarii la organul fiscal central competent a contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este:

a) copia cererii avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;

b) copia cererii, insotita de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

6. Cererea si documentele depuse de locator in format hartie se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic in arhiva de documente electronice.

Organul fiscal central competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune in Registrul contractelor de locatiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

Înregistrarea in registrul contractelor de locatiune se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

Registrul contractelor de locatiune se gestioneaza la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Descarcă aici Anexa 2                   si Aici Anexa 1 Declaratia Unica

Inregistrarea poate fi necesara pentru locator, adica cel care inchiriaza, deoarece in unele situatii el are nevoie de o copie dupa contractul de inchiriere vizat de ANAF pentru diferite institutii.

De asemenea, contractul sub semnatura privata (neautentificat la notar) inregistrat la Fisc este titlu executoriu.

        Codul civil, la articolul 1.798, prevede:

Contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată care au fost înregistrate la organele fiscale, precum și cele încheiate în formă autentică constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege

Codul Civil Art 1798

Join The Discussion

Compare listings

Compare
vanzarea unei proprietati

Hire a professional to do the job!

Hire a professional to do the job!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email