Contract inchiriere: cum se inregistreaza la ANAF

Cuprins Articol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Contract inchiriere: Procedura de inregistrare a Contractelor de inchiriere la organele fiscale a fost, in sfarsit, publicata in Monitorul Oficial!

Astfel, contractele pot fi din nou inscrise la ANAF, inclusiv online, prin SPV ( Spatiul Virtual Privat), procedura de inregistrare fiind asematoare cu cea din 2019.

Luand in considerare modificarile Normelor Codului Fiscal din prima parte a anului 2018 rezulta ca nu mai este necesara inregistrarea contractelor la ANAF.

Din octombrie 2018, ANAF a pregatit un nou Ordin pentru stabilirea unei noi proceduri de inregistrare a contractelor de locatiune (chirie).

OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului ”Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune” a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 109 din 12.02.2019.

*Locatiunea este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar, folosinta unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui pret, denumit chirie.

articolul 1777 din Codul civil)

Inregistrarea contractelor de inchiriere

Contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata pot fi inregistrate la organele fiscale centrale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Organul fiscal competent

Organul fiscal central competent este:

a) organul fiscal central in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii;

b) organul fiscal central in a carui raza teritoriala locatorul, persoana fizica rezidenta, are domiciliul fiscal, potrivit legii;

c) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul care face obiectul contractului de locatiune – in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Completarea cererii de inregistrare

1. Pentru inregistrarea contractului de locatiune ( contract de inchiriere), locatorul (proprietarul) depune “Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune“, prevazuta in anexa nr. 2 ( descarca aici), denumita in continuare cerere, insotita de o copie a contractului de locatiune.

2. Conformitatea cu originalul a copiei se efectueaza de catre locator prin inscrierea mentiunii “conform cu originalul” si prin semnatura acestuia.

3. Cererea se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre locator.

4. Cererea, insotita de copia contractului de locatiune, se depune direct la registratura organului fiscal central competent sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Incetarea contractului de inchiriere

Modificarea sau incetarea contractului de locatiune ( de inchiriere) pot fi inregistrate de locator la organul fiscal central competent, prin depunerea cererii, avand bifata in formular casuta “Modificare” sau “Incetare“, dupa caz, insotita de documentele justificative.

Data inregistrarii contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inregistrarii cererii la organul fiscal central competent sau data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare, dupa caz.

Dovada inregistrarii la organul fiscal central competent a contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este:

  • copia cererii avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal central competent;
  • copia cererii, insotita de mesajul electronic de confirmare – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Cererea si documentele depuse de locator in format hartie se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic in arhiva de documente electronice.

Organul fiscal central competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune in Registrul contractelor de locatiune, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

Inregistrarea in Registrul contractelor de locatiune se efectueaza in maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

Registrul contractelor de locatiune se gestioneaza la nivelul organelor fiscale centrale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Compare listings

Comparaţie

wait a second...

Agent-Imobiliar.ro foloseste module tip cookie pentru buna functionalitate a site-ului. Pentru a continua trebuie sa fii de acord cu fisierele cookie!